Wie doet wat in de praktijk?

Om maximale aandacht aan u en uw gebit te kunnen schenken hebben wij als team in 2007 gekozen om als team samen de taken te verdelen. Dat betekent voor u dat de tandarts de voorbehouden handelingen doet en de taken die door de hiervoor opgeleide assistente uitgevoerd kunnen worden, zullen door haar gedaan worden. Dit wil zeggen dat er bijna altijd twee mensen met u bezig zijn. We streven ernaar om iedereen aan een vaste assistente te koppelen.

Wat doet de preventieassistente?
Voorkomen is altijd beter dan genezen

Daarom instrueren onze preventieassistenten hoe u uw gebit in topconditie kunt houden. Bovendien verwijderen ze aanslag, tandplak en tandsteen (verharde tandplak) voor het behoud van een gezond en sterk fundament van uw gebit. Want de vorming van tandsteen kan een voorbode zijn van tandvleesproblemen.

Regelmatige controle
Daarom is het van belang dat preventieassistenten uw gebit regelmatig op de aanwezigheid van tandsteen controleren en u adviseren hoe u de vorming van tandsteen kunt voorkomen. De preventieassistenten van TandUnique hebben bij Edin een officiële cursus preventieassistent en lokale anesthesie gevolgd. Ze voldoen dus aan de strengste eisen.

Wat doet de paro-preventieassistente?
Paro-preventieassistenten zijn extra opgeleide preventieassistenten

De paro-preventieassistenten bij TandUnique zijn ten eerste in het bezit van een officieel diploma preventieassistent en lokale anesthesie van Edin en hebben nu enige jaren ervaring met het behandelen van patiënten met tandvleesproblemen. Daarnaast zijn ze in het bezit van een officieel diploma voor paro-preventieassistent van Edin. Dat betekent dat ze bekwaam en bevoegd zijn om meer te doen dan een preventieassistent.

Wanneer gaat u naar de paro-preventieassistent?
Als de toestand van uw tandvlees en kaakbot stabiel is, maar er nog een aantal aandachtspunten in de mond zijn die speciale controle vereisen, verwijst de mondhygiënist u naar één van onze paro-preventieassistenten. Dan is een intensieve behandeling door een mondhygiënist (voorlopig) niet meer nodig en voert de paro-preventieassistent de paro-nazorg uit.

Wat doet een paro-preventieassistent?
De behandeling bij de paro-preventieassistent lijkt op die bij uw mondhygiënist, alleen is deze minder intensief. De paro-preventieassistent controleert uw tandvlees en reinigt uw gebit. Na overleg met uw mondhygiënist kan ook een nieuw tandvleesonderzoek plaatsvinden voor het maken van een parodontiumstatus. Deze status brengt de conditie van het tandvlees in kaart. De paro-preventieassistent houdt over de voortgang van uw behandeling(en) nauw contact met uw mondhygiënist.

Wat doet de mondhygieniste?
Als we bij u de tandvleesziektes gingivitis of parodontitis constateren, verwijzen we u door naar één van onze mondhygiënisten.

Want onze mondhygiënisten zijn gespecialiseerd in de behandeling van (ernstige) tandvleesproblemen. Een mondhygiënist is een hbo opgeleide paramedicus en heeft preventieve taken (gericht op het voorkomen) en curatieve taken (gericht op genezing) op het gebied van tandvleesontsteking. Onze mondhygiënisten zijn lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Mondhygiënisten en zijn ingeschreven in het Diplomaregister.

De mondhygiënist onderzoekt uw tandvlees grondig en bespreekt de bevindingen met u. Aan de hand van dit onderzoek stelt de mondhygiënist een behandelplan op, zodat u weet hoeveel afspraken u nodig heeft en wat de kosten zullen zijn.

Is uw tandvlees na een behandeling door de mondhygiënist hersteld, dan kunt u voor een vervolgafspraak weer terecht bij één van onze (paro-) preventieassistenten.