Tarieven

Hieronder vindt u de actuele lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1.

Materiaal- en techniekkosten

Bekijk hier onze materiaal- en technniekkosten.

Betalingen

De rekening
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Verzekeringen
U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Vragen over uw rekening
Vanaf januari 2017 kunnen wij niet meer rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraars. Daarom moet u na de behandeling meteen afrekenen, dit kan per pin, contant of via automatische incasso. Het factuur krijgt u dan meteen na de behandeling van ons mee, zodat u deze zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u ons telefonisch bereiken.

Contactgegevens
Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht op www.tandarts.nl.